หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อบต.หัวโพธิ์
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล
ใส่ใจคุณภาพชีวิต ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม "
วิสัยทัศน์ อบต.หัวโพธิ์
 
 
  พันธกิจ
 
    ประชาชนมีระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานและครอบคลุม
    พัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีการขยายตัว ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
    ประชาชนได้รับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษา ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงถ้วนหน้า พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนทำนุบำรุงรักษาไว้ซึ่งศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป
    การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบมีจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
 
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษา ถนน สะพานสาธารณะ
  จัดหา จัดสร้าง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และทั่วถึง
  จัดหาไฟฟ้าให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
 
แนวทางการพัฒนา
 
  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
  ส่งเสริมการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
 
การพัฒนาสังคม
 
แนวทางการพัฒนา
 
  เสริมสร้างและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ
  ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
  ส่งเสริมการกีฬาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา และขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
 
การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
 
แนวทางการพัฒนา
 
  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
  พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
 
การพัฒนาและอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 
  สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  ดำเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 08-1705-3029
องค์การบริหารส่วนตำบล  
หัวโพธิ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
โทรศัพท์ : 035-473-092, โทรสาร : 035-473-092 ต่อ 16
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์  
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 553,436 เริ่มนับ 25 ก.พ. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10