หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อบต.หัวโพธิ์
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารบ้านเกาะแก้วรวมใจรักษ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาบุคลากร ผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงบ้านเกาะแก้วรวมใจรักษ์ กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาบุคลากร (แม่บ้าน) เพื่อปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาบุคลากร (แม่บ้าน) เพื่อปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ถึง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A๓ เพื่อใช้ในงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้งานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบอน ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้งานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างออกแบบและควบคุมงานโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานสองชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ เป็นผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน ๕ โรงเรียน (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้งานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้งานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบอน ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ ในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ เป็นผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ชนิดกล่อง (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบอน ในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ เป็นผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ชนิดกล่อง (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ เป็นผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน ๕ โรงเรียน (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนังทวิตเตอร์ ขนาด ๒๖ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๒-๕๗-๐๐๕๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาติดตั้งพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว เพื่อใช้ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปา กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง เพื่อใช้งนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบอน ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]จ้างจัดทำตรายางชื่อพร้อมตำแหน่ง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานเอกสาร กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 08-1705-3029
องค์การบริหารส่วนตำบล  
หัวโพธิ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
โทรศัพท์ : 035-473-092, โทรสาร : 035-473-092 ต่อ 16
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์  
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 463,592 เริ่มนับ 25 ก.พ. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10