หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อบต.หัวโพธิ์
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาติดตั้งประตูห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ยี่ห้อ NIKON รุ่น D๕๓๐๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๕๘-๐๐๑๑ กองการศึกศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]จ้างจัดทำตรายางชื่อพร้อมตำแหน่ง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานเอกสาร กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๗ และหมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์และโดม เพื่อดำเนินโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๐๑๙๖ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมโครงการรณรงค์ทำความสะอาดในสถานที่ทำงาน (Big Cleaning Day) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๗๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว เพื่อใช้งานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบอน ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน เพื่อใช้งานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู เพื่อใช้งานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมโครงการรณรงค์ทำความสะอาดในสถานที่ทำงาน (Big Cleaning Day) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว เพื่อใช้งานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบอน ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาประกอบอาหารบ้านเกาะแก้วรวมใจรักษ์ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๗๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีวาวะพึ่งพิงบ้านเกาะแก้วรวมใจรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานภายในงานกิจการประปา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน เพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน เพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบอน ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกปฏิบัติ ใช้ในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 08-1705-3029
องค์การบริหารส่วนตำบล  
หัวโพธิ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
โทรศัพท์ : 035-473-092, โทรสาร : 035-473-092 ต่อ 16
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์  
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 553,423 เริ่มนับ 25 ก.พ. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10